COD bij De Inspecteur!

Die belgischen Ombudsleute erinnern Sie auch daran, dass ihre Dienste immer für Sie verfügbar sind
De Consumentenombudsdienst stelde onlangs zijn jaarverslag voor bij De Inspecteur op Radio 2. Aan de hand van een getuigenis legden we de nadruk op het belang van precontractuele informatie en hamerden we op eerlijke prijzen en marktpraktijken.