Consumenten kunnen altijd bij een ombudsdienst terecht

Elk consumentengeschil kan in België worden voorgelegd aan een onafhankelijke en onpartijdige buitengerechtelijke geschillenregelaar. Dat geldt ook voor reizigers en dat geldt ook tijdens de coronacrisis. Verschillende instanties staan klaar om te bemiddelen bij reisgeschillen. De Consumentenombudsdienst zal als eerste aanspreekpunt de reizigers naar de juiste instantie begeleiden.

Een consument in België kan voor elk consumentengeschil terecht bij een buitengerechtelijke instantie. Deze entiteiten stellen alles in het werk om te bemiddelen tussen de consument en de onderneming en gaan op zoek naar een minnelijke regeling voor problemen die vaak niet de moeite waard zijn om mee naar het gerecht te stappen. Snel, (quasi) gratis en laagdrempelig zijn hierin de codewoorden.

De Geschillencommissie Reizen voor pakketreizen, het Europees Centrum voor de Consument voor grensoverschrijdende geschillen, Ombudsrail voor reizen per spoor of de Consumentenombudsdienst voor elk ander reisgeschil tussen een consument en een onderneming, altijd staat er een gemotiveerde dienst klaar om op zoek te gaan naar een oplossing. In de reissector zijn dus verschillende diensten actief, maar bij twijfel zal de Consumentenombudsdienst altijd hulp bieden en reizigers naar de juiste entiteit gidsen.

Dat de coronacrisis voor een toevloed aan dossiers heeft gezorgd leidt geen twijfel. Het is vaak en nog steeds heel druk. De Consumentenombudsdienst zal in 2020 alle records breken van het aantal behandelde dossiers. Reisgeschillen nemen hierin een prominente plaats in. Desondanks is het wederzijds begrip groot. Zowel consumenten als ondernemingen hebben begrip voor de precaire situatie waar deze crisis ons allemaal in gestort heeft. Heel vaak kan dan ook een oplossing gevonden worden, al moeten beide partijen daar soms flink wat water bij de wijn voor doen.

Het is voor een ombudsdienst of buitengerechtelijke geschillenregelingsinstantie belangrijk om bereikbaar te blijven en vooral om de dialoog te blijven aangaan. Enkel door te luisteren en te praten kunnen we snel en efficiënt oplossingen bereiken. En zo komen we hier samen sterker uit.

Waar kan een reiziger terecht?

Meer informatie over buitengerechtelijke geschillenregeling?
www.consumentenombudsdienst.be